Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere OK

Kontakt os på 51 32 48 02 | E-mail: info@inges.dk

Logo

dreng_i_bil_750x346.jpg

Kørekort til 17-årige

Pr. 1/1-2017 vil være muligt at tage kørekort allerede som 17-årig.

Der kommer til at gælde de samme regler for undervisning og opstart som for 18-årige. Dvs. man må starte 3 måneder inden man fylder 17.

Regler for 17-årige

Der kommer til at gælde nogen særlige regler, når man har fået kørekortet som 17-årig. 

 • Da man som 17-årig ikke er myndig skal indehaveren af forældremyndigheden skrive under på en samtykkeerklæring som vedlægges ansøgning om kørekort. Link til samtykkeerklæring findes her.
 • På tidspunktet for det 18. fyldte år overgår man til "almindeligt" kørekort til kategori B
 • Den 17-årige fører har pligt til inden kørslens påbegyndelse, at oplyse ledsageren om, at denne fungerer som ledsager. Den 17-årige har endvidere pligt til at oplyse ledsageren om de betingelser, der stilles til ledsagere
 • Kørsel skal foregå med ledsager, som opfylder nedenstående betingelser
 • Du må ikke køre i udlandet

 

 Det kan være en god idé at få ens ledsager til at udfylde en ledsagerblanket, så man er sikker på at ledsageren er underettet om kravene. Ledsagerblanketten kan findes her.

Betingelser for ledsager:

 • Ledsageren skal under kørslen sidde på forreste passagersæde
 • Ledsageren skal under kørslen have sit kørekort hos sig og skal på forlangende vise det til politiet
 • Ledsageren skal på alle tidspunkter under den 17-årige føres kørsel være opmærksom på omkringværende trafikale forhold og bistå den 17-årige fører med råd og vejledning
 • Ledsageren skal være mindst 30 år
 • Ledsageren skal have haft førerret til kategori B (almindelig bil) i minimum 10 år
 • Ledsageren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil) der er udstedt i Danmark
 • Ledsageren må ikke have været frakendt førerretten betinget eller ubetinget i de seneste 10 år (regnes fra udløbet af frakendelsen)
 • Ledsageren skal på alle tidspunkter være i stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens almindelige regler, herunder bestemmelserne om spirituskørsel og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer

Brug vores online formular til at tilmelde dig et af vores hold.

De næste hold

Vi starter løbende nye hold op. I listen til højre kan du se de næste planlagte hold for kørekort til personbil. Du er altid velkommen til at kontakte os og spørge omkring hold og holdopstart.

Du kan bruge vores online formular til at tilmelde dig et af vores hold.

Kort omkring forløbet

Teoriundervisningen er normalt klasseundervisning en gang om ugen med en fast tilknyttet lærer. Undervisningen består af følgende obligatoriske dele:

 • 29 lektioner teori
 • 4 lektioner på manøvrebane
 • 16 lektioner på vej
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Den praktiske køreundervisning foregår også med en fast tilknyttet lærer. Du har mulighed for at ønske, hvem du gerne vil køre med, og undervisningen tilpasses individuelt. Repetitionslektioner, ud over de obligatoriske, aftales efter behov.

Interesseret i personbil

Tilmeld til hold