Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere OK

Kontakt os på 51 32 48 02 | E-mail: info@inges.dk

Logo

dreng_i_bil_750x346.jpg

Undervisningsforløbet til kategori B - bil

Selve undervisningen er opdelt i en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske undervisning foregår i vores lokaler i Hillerød, mens den praktiske del foregår på lukkede baner og ude i trafikken. 

Undervisningsplanen

Køreundervisningen er tilrettelagt efter justitsministeriets undervisningsplan for kate­gori B. Køreuddannelsens indhold opdeles i 10 hovedafsnit:

 

  • Bilens indretning og udstyr
  • Manøvrer på lukket øvelsesplads
  • Køretøjers manøvreegenskaber
  • Trafikant adfærd
  • Vejforhold
  • Grundregler for bilkørsel
  • Manøvrer på vej
  • Særlige risikoforhold i trafikken
  • Manøvrer på køreteknisk anlæg
  • Forberedelse til køreprøve

Teoriundervisningen

Teoriundervisningen foregår som klasseundervisning en gang om ugen i teorilokalet på Sdr. Jernbanevej 22. Undervisningen starter kl. 17.00 og slutter kl. 18.30 / 20.00. Teoriundervisningen  er opdelt i 29 lektioner og strækker sig over 9 uger. Der afholdes flere gange under forløbet vejledende teoriprøver, så du selv får mulighed for at bedømme dit standpunkt.

Vi anbefaler, at du i stedet for en teoribog anvender en netadgang. Med netadgangen får du online teorilektioner som er tilpasset undervisningsforløbet. Der er også adgang til teoriprøver som foregår på samme måde som den endelige prøve ved færdselsstyrelsen. Når du anvender netadgangen, har du mulighed for hele tiden at holde dig opdateret med dine fremskridt.

Manøvrebane

De første køretimer (4 lektioner) foregår på lukket øvelsesplads, hvor du skal køre alene. Manøvrebanen er beliggende i Frederiksværk. Efter manøvrebanen foregår de følgende køretimer (min. 16 lektioner) i trafikken.

Køreteknisk anlæg

Den specielle undervisning i køreteknik (glatbane) foregår på Køreteknisk Anlæg Sydsjælland i Toksværd. Du vil blive hentet ved Lidl på Carlsbergvej og bragt tilbage hertil. Kurset består af 4 lektioner, og har en varighed på ca. 4 timer, hvor du lærer at beherske en bil i forskellige situationer på tør og glat vej.

Prøverne

Når du har været gennem samtlige lektioner i teorilokalet og i bilen, kan du gå op til en teoriprøve, når den teoretiske prøve er bestået kan du (når man er god nok) gå til en praktisk prøve. Inden den praktiske prøve kører vi en evaluerende køreprøve, hvor vi bedømmer, om du har opnået tilstrækkelige færdigheder til at kunne bestå køreprøven.